پروژه‌های سفارش داده شده

در این پژوهش، تعریف جامعی از جریان سازی یک مستند در فرآیند تولید آن، ارایه می¬شود.

در این پژوهش، تعریف جامعی از تهیه کنندگی در ابعاد مختلف ساخت مستند ارایه می شود.

در این پروژه کتاب‌هایی که تجارب مدارس اسلامی را جمع‌آوری کرده‌اند مطالعه شده تا شیوه‌های تربیتی-فرهنگی آن‌ها در تعامل با شبکه انسانی‌شان استخراج گردد. مطالعه این موارد به‌منظور به‌کارگیری در دیگر سازمان‌های فرهنگی است.

در این پژوهش شیوه‌های گوناگونی که بی‌بی‌سی با استفاده از آن به ارزیابی طرح‌ها و محصولات ویدئویی می‌پردازد بررسی می‌شود.

تلفن همراه: به زودی!
تلفن: به زودی!
به زودی!
ایمیل: info [at] 4su [dot] io
به زودی!
به زودی!